ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA, FILIALA DOLJ

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Pe durata suspendării calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru, inclusiv dreptul de a profesa.

Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații:

  1. Prin hotărâre a Consiliului național al OAMGMAMR.
  2. Prin hotărâre a Consiliului județean, respectiv a Consiliului Municipiului București, în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite.
  3. Prin decizie a Biroului Consiliului județean, respectiv a Biroului Consiliului Municipiului București, în cazul membrilor care nu au plătit cotizația datorată pe o perioadă de 6 luni.
  4. Ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanței judecătorești pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei.

Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent, se face prin hotărâre a Consiliului județean/al municipiului București al OAMGMAMR, și încetează la data realizării numărului de credite restante.

Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR în cazul membrilor care nu au plătit cotizația datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului județean al OAMGMAMR, și încetează la data achitării cotizației restante.

Membrul OAMGMAMR suspendat disciplinar este obligat să depună certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original la filiala OAMGMAMR al cărei membru este.

Pentru mai multe informații citește: Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR