ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA, FILIALA DOLJ

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

  1. Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip).
  2. Copie act de identitate
  3. Copie acte de schimbare a numelui (certificat de casatorie, hotarare de divort, etc.)
  4. Documente de studii care atestă formarea în profesie (diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului in profil sanitar, certificat de echivalare/ atestat de echivalare, certificat de absolvire, certificat de competente profesionale, certificat de calificare profesionala nivel 5, diploma de licenta)
  5. Cazier judiciar.
  6. Certificat de medicina muncii (Certificat medical tip A5).
  7. Declarația de consimțământ privind prelucarea datelor personale (Descarcă declarația de consimțământ).

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional.

PRECIZĂRI:

  • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
  • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
  • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.
 

Taxa de inscriere este compusa din taxa de certificare de 100 lei si cotizatia de membru in cuantum de 120 lei

Taxa de inscriere se plateste  la sediul OAMGMAMR Filiala DOLJ sau in contul:

OAMGMAMR Filiala DOLJ
CUI 16547960

RO23 RNCB 0134 0416 5267 0001
SUCURSALA BCR CRAIOVA