ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA, FILIALA DOLJ

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau parțiale a certificatului de membru, vor fi depuse următoarele documente/acte:

  • Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei Dolj (include și declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat);
  • Copia documentului pierdut (dacă există)
  • Copia documentului de identitate
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a Certificatului de Membru sau a dovezii publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație (în acest caz se va prezenta chitanța și cotidianul respectiv
  • Documente de la locul de muncă, dacă este exercitată profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical – a se vedea secțiunea Eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei.