ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA, FILIALA DOLJ

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

In conformitatea cu dispozițiile OUG 144/2008, Statutul O.A.M.G.M.A.M.R. și Hotărârea nr. 31/06.12.2017 a Consiliului Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R., cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 18 decembrie 2017, cuantumul cotizaţiei de membru este în cuantum de:

 1. 1% pe lună din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă), în cazul
  • membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical;
  • membrilor asociaţi ai O.A.M.G.M.A.M.R., care exercită profesia de soră medicală sau de oficiant medical.
 2. Prin excepţie, cuantumul cotizaţiei de membru este de 120 lei/an pentru următoarele categorii de membri:
  • membri care exercită profesia în baza unui contract de voluntariat;
  • membri care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului, dacă nu solicită suspendarea calităţii de membru (a se vedea secțiunea Suspendarea la cerere a calității de membru);
  • membri care se află în situația suspendării contractului de muncă pentru concediu fără salariu;
  • membri care sunt pensionari, nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru.
 3. Cotizația de membru pentru membrii care exercită profesia în regim independent este în cuantum de:
  • 10 lei/lună, urmând ca regularizarea în cuantum de 1% din valoarea veniturilor nete realizate să se facă după depunerea declaraţiei anuale de venituri la Administraţia Finanţelor Publice.

 

Cotizatia de membru se plateste la sediul OAMGMAMR Filiala DOLJ sau in contul:

OAMGMAMR Filiala DOLJ
CUI 16547960

RO23 RNCB 0134 0416 5267 0001
SUCURSALA BCR CRAIOVA