Consiliul Judetean OAMGMAMR DOLJ
 • GAVRILESCU FLORIN-VIOREL  - PRESEDINTE
 • LUPULEŢU LENUŢA GETA- VICEPRESEDINTE
 • BUDULAN DANIELA – VICEPRESEDINTE
 • NECHEȘ DOMNICA – SECRETAR
 • BURTEA ELENA DANIELA – MEMBRU
 • TOMA MARINELA – MEMBRU
 • NIȚĂ DORIN– MEMBRU
 • NEICU NADIA MIRELA– MEMBRU
 • PETRICĂ ALIN-ȘTEFAN– MEMBRU
 • RADU ADRIANA– MEMBRU
 • PÎRVESCU IONUȚ-DANIEL– MEMBRU
 • ANGHEL CORNELIA BIANCA – MEMBRU
 • TOMESCU VERONICA– MEMBRU
 • VÎLCEA CARMEN GABRIELA– MEMBRU
 • SPRÎNCU IULIANA– MEMBRU