Evenimente

Anunt experti medicali


ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 680 alin. 1 din Legea95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Filiala Dolj face selectia expertilor medicali (asistenti medicali) in fiecare specialitate, care vor fi consultati in Comisiile Nationale de Monitorizare a Competentelor profesionale pentru cazurile de malpraxis.

Specialitati:

-  asistent medical generalist – 1 post

- asistent medical farmacie – 1 post

- asistent medical radiologie– 1 post

- asistent medical laborator– 1 post

- moasa– 1 post

- asistent medical igiena si sanatate publica – 1 post

- asistent medical balneofiziokinetoterapie – 1 post

- asistent medical nutritie si dietetica– 1 post

- asistent medical medico-social– 1 post

Pentru selectia expertilor medicali se va prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

-          Cerere de inscriere

-          Copie actului de identitate

-          Documente care sa ateste nivelul studiilor in specialitate

-          Adeverinta de vechime, cel putin 8 ani in specialitate

-          Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale

-          Curriculum Vitae

-          Copie Certificat Membru si Aviz de exercitare a profesiei

Dosarele se vor depunde la sediul organizatiei OAMGMAMR DOLJ din strada Tabaci nr. 1, intre orele 7:30-13:30, pana la data de 24.07.2018.

Selectia dosarelor se va face in data de 26.07.2018 iar rezultatele se vor afisa pe site-ul OAMGMAMR Filiala Dolj si la avizierul unitatii.