Evenimente

Lista documentelor de recunoaștere (certificatelor) întocmite


LISTA documentelor de recunoaștere (certificatelor) întocmite

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă,  întocmește şi eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Persoanele care au depus dosarele după data de 15 decembrie 2015, sunt rugate să consulte lista de mai jos, în care vor găsi indicată filiala OAMGMAMR de la care pot ridica documentul solicitat.

Documentele de recunoaștere vor fi ridicate de către solicitanți, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

Lista documente