Evenimente

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2016


OAMGMAMR anunță organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, sesiunea 2016.

Sesiunea 2016 se va desfasura dupa cum urmeaza:

- Asistenti medicali generalisti - 17.11.2016

- Asistenti medicali (toate specialitatiile mai putin generalisti) - 18.11.2016

Punem la dispoziția celor interesați metodologia de examen Metodologie grad principal_2016

 Inscrieriile la Examenul de grad principal se desfasoara in perioada 19.10.2016 - 07.11.2016 INTRE ORELE 8:00-13:00.

La inscriere candidatul depune un dosar, care contine urmatoarele documente:
    a) cererea de inscriere, cu datele de contact; (se ridica de la sediul OAMGMAMR DOLJ)
    b) copia actului de identitate;
    c) copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalenta a uneia dintre institutiile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a). La inscriere candidatul prezinta actele de studii in original, urmand ca persoana care primeste documentele sa certifice "in conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
    d) copia atestatului de echivalare, dupa caz;
    e) in cazurile prevazute la art. 19 alin. (3) din O.M. 1044/2016 candidatul va depune copia diplomei obtinute in strainatate insotita de traducerea legalizata in limba romana si de copia documentului de recunoastere a calificarii in Romania;
    f) adeverinta eliberata de angajator din care sa reiasa, dupa caz:
      (i) experienta profesionala cumulata de minimum 5 ani la data sustinerii examenului, cu norma intreaga, dobandita in conditiile legii in specialitatea atestata de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
    g) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;
    h) dovada platii sumei de participare la examen

 

Valoarea sumei de participare la examen este de 120 lei si se face in contul:

RO49UGBI0000362008983RON

GARANTI BANK - SUCURSALA MIHALACE

BENEFICIAR OAMGMAMR CIF 15346984

* Pe documentul de plata se va mentiona "Suma de participare examen de grad principal - 2016"

 

Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de 17 noiembrie 2016 pentru asistenţii medicali generalişti și în data de 18 noiembrie pentru celelalte categorii de candidaţi.

 

Punem la dispoziția candidaților tematica și bibliografia de examen:

 

1.Asistent medical generalist_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

2. Moase_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

3. BFT_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

4. Farmacie_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

5. Igiena_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

6. Igienist de cabinet stomatologic_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

7. Stomatologie_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

8. Laborator_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

9. Medico-social_ tematica si bibliografia grad principal 2016

 

10. Nutritie_tematica si bibliografia grad principal 2016

 

11. Radiologie_tematica si bibliografia grad principal 2016