Evenimente

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/31.08.2016


Vă facem cunoscut ca In urma solicitării Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ministerul Sănătăţii a promovat Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 45/31.08.2016, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 684/02.09.2016, prin care a fost modificat articolul 207 din Legea nr. 95/2006, în vederea
reglementării mai clare a unor situaţii specifice privind unele drepturi ale asistenţilor medicali.

1. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.Art. 207. - (1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de
scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au absolvit studii superioare de asistent
medical generalist ori moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare
absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant cu menţinerea gradaţiei
avute la data promovării.

(2) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată
într-o specializare de profil clinic, care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit
studii superioare de asistent medical generalist ori de moaşă, se încadrează în funcţia
corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei
avute la data promovării.

(3) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) următoarele:
asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie,
asistent medical de ocrotire.

(4) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi farmacie, medicină dentară,
balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică încadrati în sistemul public în baza diplomei/certificatului
de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit
studii superioare în aceeaşi specializare, se Încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor
superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, cu menţinerea
gradaţiei avute la data promovării.

(5) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi, farmacie, medicină dentară,
balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică, incadrati în sistemul public în baza diplomei/certificatului
de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au dobândit
gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare se încadrează în

funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvire, cu menţinerea gradului de principal avut
la data promovării.

(6) Asistenţii medicali incadrati în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii
sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii
superioare în profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor superioare
absolvi te, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent medical principal corespunzătoare
studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(7) în cazul asistenţilor medicali absolvenţi de studii postliceale, care au dobândit gradul de
principal în profilul specialităţii de bază şi, ulterior, au absolvit un program de pregătire pentru
obţinerea specializării în unul din domeniile complementare acesteia, se încadrează în funcţia

corespunzătoare noii specializări cu păstrarea gradului de principal dacă noua specializare
aparţine profilului specialităţii de bază, precum şi cu menţinerea gradaţiei deţinute la acea dată.

(8) Gradul de principal dobândit în altă specializare aparţinând profilului specializării studiilor
postliceale absolvite de asistenţii medicali care nu deţin un alt titlu de calificare de studii
superioare de asistent medical, se păstrează şi se salarizează conform legii.

(9) Exercitarea efectivă a activităţilor de asistent medical generalist, de asistent medical ori de
moaşă cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă cu respectarea celorlalte condiţii de
exercitare prevăzute de lege constituie experienţă profesională, după caz, în profesia de asistent
medical generalist, de asistent medical, respectiv de moaşă."